Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Pretparken.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Pretparken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Vragen, correcties of opmerkingen kunnen verzonden worden aan info@pretparken.nl.

Alle attracties

  1. Het is 'de plattegrond', niet 'het plattegrond' en ook niet 'platte grond'.

  2. Hebben jullie ook speciale entree prijzen voor gehandicapten die in een rolstoel zitten en alleen maar kunnen genieten van het…

Redactie

Alle informatie over pretparken in het binnenland en buitenland.