Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Pretparken.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Pretparken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Vragen, correcties of opmerkingen kunnen verzonden worden aan info@pretparken.nl.

Alle attracties

  1. mijn vraag is hebben jullie ook scootmobiel om te lenen wat kost dat op 8 sep

  2. Mijn man is deels rolstoelgebonden en hebben een jonge hond in opleiding met als bedoeling als begeleidende hond voor mijn…

  3. Ook hier geen antwoord op wat je dus koopt met die rare tickets… de Efteling zou dit zelf duidelijk moeten…

Redactie

Alle informatie over pretparken in het binnenland en buitenland.